Outsourcing / Nearsourcing

IT Outsourcing  je naš core business. Bilo da se radi o razvoju WEB portala, mobilnih aplikacija, embedded sistema ili drugih vrsta softverskih aplikacija, ili se pak radi o uslugama dizajna, content managementa, testiranja (QA) ili konsaltinga, mi vam nudimo kvalitetne developere, odličnu infrastrukturu, pouzdan sistem upravljanja,  potpunu transparentnost i pravnu zaštitu vašeg business-a.

Ne samo zbog povoljne cene resursa, koja definitivno postoji, već i zbog vrhunskog kvaliteta i dosledne primene najviših industrijskih standarda u oblasti razvoja softvera i pratećim uslugama, mnogi klijenti su nam poklonili poverenje. Očekujemo i Vas.

Za naše klijente u Zapadnoj Evropi nudimo poseban  NEARSOURCING / NEARSHORING koncept, koji, pored podrazumevanog visokog nivoa usluga, ističe i činjenicu da je Srbija geografski veoma blizu ciljnog tržišta (manje od 2 sata leta do bilo koje lokacije u Zapadnoj Evropi), u istoj je vremenskoj zoni,  postoje veoma dobre saobraćajne veze i mogućnost putovanja bez viza,  visok komunikacioni nivo kadrova,  dobro znanje stranih jezika ( prvenstveno engleski i nemački), a  kulturološke razlike praktično i ne postoje.

Ates Soft nudi dva osnovna outsourcing modela:

Outsourcing

Outsourcing model “Classic”

 • Zasniva se na tkzv.  „Time & Material“ principu. Na osnovu zahteva Klijenta, HR Odeljenje Ates Softa obezbeđuje  stručnjake sa zahtevanim karakteristikama u najkraćem mogućem roku.

 • Konačna odluka o prijemu kandidata je u rukama Klijenta

 • Upravljanje projektom, na kome rade zaposleni po ovom modelu, je u rukama Klijenta.

 • Klijent plaća samo efektivno radno vreme zaposlenih u svom timu.

 • Ovaj model obično koriste Klijenti koji su zainteresovani da u okviru Ates Softa imaju svoj „dedicated“ tim, kao integralni deo sopstvene organizacije ili kao deo većeg razvojnog tima na globalnom nivou.

 • Ates Soft obezbeđuje  usluge Management-a, Recruitment-a, Internog HR-a, Treninga i Edukacije, kao i svu potrebnu infrastrukturu. Pored toga obezbeđene su i Pay Roll usluge i usluge pravne zaštite.

 • Saradnja između Ates Softa i Klijenta po ovom modelu je najčešće dugoročna.

 • Ukoliko to želite,  u svakom trenutku ste u mogućnosti da, u dogovoru sa Ates Softom, izvršite preuzimanje svog tima.

Outsourcing model “Project”

 • Ates Soft preuzima kompletnu odgovornost za realizaciju projekta na osnovu zahteva Klijenta. Model je poznat i pod nazivom „Ključ u ruke“.

 • Ovaj model obično koriste Klijenti koji imaju ideju za novi projekat ili žele da razviju softver za sopstvene potrebe, ali nemaju brzo dostupan tim za realizaciju projekta po pristupačnoj ceni.

 • Klijent postavlja funkcionalne i nefunkcionalne zahteve koje softver treba da ispuni. Stručnjaci Ates Softa vrše analizu zahteva, projektovanje sistema, izradu funkcionalne specifikacije, izbor tehnologije, izradu dizajna i formiranje razvojnog tima. Oni takođe i rukovode razvojnim ciklusom, brinu se o kvalitetu softvera, upravljaju izmenama u projektu, rade implementaciju, obuku korisnika za korišćenje, kao i kasnije održavanje softvera.

 • Klijent može, po sopstvenoj želji, dozirati nivo svog direktnog učešća u svakoj fazi razvoja projekta, a obavezno daje saglasnost na svaku bitnu odluku.

 • Klijent dobija potpunu projektnu dokumentaciju i u svakom trenutku ima uvid u trenutno stanje na projektu, putem modernih alata za upravljanje projektima.

 • Ates Soft je odgovoran za dinamiku realizacije projekta, kao i za kvalitet isporučenog softvera.