Obuka i usavršavanje

Iako Republika Srbija raspolaže relativno dobrim sistemom obrazovanja IT stručnjaka, kroz državne i privatne Univerzitete, specijalizovane institucije i komercijalne agencije, u toku našeg poslovanja se često pojavljivala potreba za organizovanjem posebnih kurseva i treninga u okviru Ates Softa, a radi sticanja specifičnih znanja i veština koje su neophodne za realizaciju naših projekta.

Raspolažemo svim potrebnim organizacionim i infrastrukturnim preduslovima (prostor, oprema, treneri) za uspešnu realizaciju treninga i obuka, kao i značajnim iskustvom u toj oblasti. Organizovali smo niz kurseva, kako u sardnji sa Nacionalnom Službom Zapošljavanja Republike Srbije, tako i u saradnji sa našim Klijentima.

Neka vrsta edukacije ili treninga je vrlo često sastavni deo kompleksnih projekata koje realizujemo, ali mi ovu uslugu nudimo našim Klijentima i nezavisno od ostale saradnje.

Ukoliko je potrebno da se vašim, postojećim ili budućim, saradnicima, unutar Ates Softa ili van njega, pruži namenska i kompleksnija obuka, možemo to organizovati u okviru Ates Softa, sa našim ili vašim trenerima.

Sastavni deo obuke mogu biti i studijska putovanja, a deo obuke se, ako je to neophodno,  može organizovati i na lokaciji Klijenta.

Sadržaj obuke, tj.  curriculum, intenzitet obuke, ulazni nivo kandidata, treneri, kao i komercijalni uslovi, dogovaraju se posebno sa Klijentom za svaki kurs ponaosob.