Kontrola kvaliteta

Testiranje i verifikacija sofvera (Quality Assurance) predstavlja jednu od ključnih faza u procesu realizacije svakog softverskog projekta i samim tim predstavlja sastavni deo usluge koju vam Ates Soft nudi, nezavisno od izabranog modela saradnje. Potreba za kvalitetom softvera i dobrim testiranjem je permanentna i ne zavisi od vrste softvera i izabrane tehnologije.

 

Ates Soft nudi i mogućnost posebnog ugovaranja QA usluga za projekte koje Klijenti realizuju sami ili posredstvom drugih outsourcing partnera. U tom smislu Vam nudimo:

Quality Assurance • Konsalting u usvajanju QA pravila i procedura i njihovom uključivanju u proces razvoja softvera sa ciljem da kvalitet build-ova i funkcionalnost softverske aplikacije bude na najvišem nivou za vreme i nakon procesa razvoja.

 • Definisanje Testing Strategije i izbor metoda za manuelno i automatsko testiranje, koje predstavljaju miks različitih vrsta testova, od kojih su najvažniji: functional, integration, dev, regression, stress, load, unit, security i penetration testovi.

 • Planiranje procesa testiranja

 • Usvajanje potrebne dokumentacije, tipova Test Reporta i dinamike njihovog sastavljanja, kao i eventualnih Alert procedura.

 • Definisanje Test Case-ova i Test scenarija.

 • Sprovođenje manualnog testiranja po utvrđenoj dinamici i sa utvrđenim scenarijima. Kreiranje Test reporta.

 • Sprovođenje automatskog testiranja korišćenjem izabranih alata i generisanje odgovarajućih Test reporta.

 • Uvođenje sistema Unit testiranja, obuka developera i kontrola discipline njegovog korišćenja

 • Sprovođenje Performance testova, uključujući Application layer i Hardware layer, nakon promena hardverske infrastrukture ili migracije sistemskog softvera.

 • Sprovođenje Security/Penetration testiranja po potrebi.

 • Kreiranje specifičnih test podataka po potrebi, uključujući i „Data Masking“ procedure.

Na osnovu zahteva Klijenta, stručnjaci Ates Softa (QA Analyst-i, Test Manger-i, Test Engineer-i) vrše analizu situacije na projektu i predlažu „Tailor made“ pristup za potpunu kontrolu kvaliteta softvera i adekvatno testiranje na projektu o kome je reč. Usluga se sastoji od dve faze:

 • Faza Analize (Set Up phase) u kojoj se radi analiza potreba i postavljaju osnove sistema

 • Redovne aktivnosti – dnevno sprovođenje utvrđene QA strategije